Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je ODLUKU o donošenju Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. U prilogu se nalazi grafički dio Prostornog plana: 1.    Korištenje i namjena površina 2.    Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav 3.    Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav 4.    Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije 5.    Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i zaštitu 6.    Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i uređenje 7.    Građevinska područja naselja – 4/1 8.    Građevinska područja naselja – 4/2 9.    Građevinska područja naselja – 4/3 10.    Građevinska područja naselja – 4/4 11.    Građevinska područja naselja – 4/5 12.    Građevinska područja naselja – 4/6   8. Građevinska područja naselja – 4/2 12. Građevinska područja naselja – 4/6 6. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

  Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Obavijest o izradi Izmjena i dopuna PPU Općine Ravna Gora Obavijest o prethodnoj javnoj raspravi ZAKLJUČAK O OBJAVI JAVNE RASPRAVE o prijedlogu Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Odluka o dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora ODLUKA o donošenju Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

2/2
Skip to content