Katastarska izmjera za dio k.o. Divjake

Katastarska izmjera za dio k.o. Divjake

P O Z I V

svim vlasnicima koji imaju zemljište na području
k.o. Divjake koji pripada Općini Ravna Gora

na sastanak koji će se održati
29. prosinca 2011. (četvrtak) u prostorijama
DVD-a Kupjak, Kupjak 86 u 17,00 sati

Sastanak će se održati u svrhu upoznavanja vlasnika zemljišta sa provođenjem katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za dio k.o. Divjake

Skip to content