JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju br. 1-2020

JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju br. 1-2020

Na temelju zaključka Kolegija Općinskog načelnika od 19. veljače 2020. godine, Općina Ravna Gora objavljuje

 

JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju br. 1-2020

 

Predmet Javnog poziva je prodaja okvirne količine stabala na panju prema Rješenju o izvršenoj nužnoj doznaci stabala KLASA: UP/I-321-02/20-07/16, URBROJ: 525-11/0624-20-2 od 6.2.2020. godine i to:

 

– bukva ogrjev 20 m3

– smreka celuloza 180,00 m3

– smreka trupci 25,00 m3

 

na katastarskoj čestici 214 k.o. Stara Sušica, pored Dvorca u Staroj Sušici.

 

Na Javni poziv mogu se javiti obrti i tvrtke registrirane za šumarstvo, sječu i usluge povezane s njima, a ponuđač je dužan nakon rušenja i izvlačenja drvne mase uspostaviti šumski red na parceli. 

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 28. veljače 2020. do 12,00 sati bez obzira na način dostave, i to u pisarnicu Općine Ravna Gora, I.G.Kovačića 177, 51314 Ravna Gora, soba br. 8.

 

Za najpovoljniju ponudu smatrat će se ona s najvećom ponuđenom ukupnom cijenom. 

 

Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog poziva, koji se nalazi u prilogu, kao i ponudbeni list za kupnju drvne mase na panju.

Skip to content