JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora

JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ Općina Ravna Gora iskazuje interes i potrebu za prijmom polaznika/polaznice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno), za poslove referenta za opće poslove u Odsjeku za opće poslove.

 

U prilogu se nalazi 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora

 

a isti je objavljen i na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Općine Ravna Gora.

Skip to content