JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora

JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ Općina Ravna Gora iskazuje interes i potrebu za prijmom polaznika/polaznice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno), na radno mjesto:

 

1. Odsjek za opće poslove –  1 polaznik

 

– jedan polaznik/polaznica, srednje stručne spreme upravne ili ekonomske struke, koji će se osposobljavati za poslove referent za opće poslove – referent

 

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– da su nezaposlene osobe i prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a najmanje 30 dana,

– da nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju,

– da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju.

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu: ZSN). 

 

Kandidat/kandidatkinja kojeg/koju odabere Općina Ravna Gora biti će predložen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Ugovor o stručnom osposobljavanju biti će sklopljen s onim odabranim kandidatom/kandidatkinjom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

 

Prijave se podnose putem pošte ili osobno na adresu:

Općina Ravna Gora

I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora

s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Općine Ravna Gora.

 

 

Više informacija u samom tekstu Javnog poziva, koji se nalazi u prilogu.

Skip to content