JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora u 2014. godini

JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora u 2014. godini

Općina Ravna Gora objavila je

J A V N I   P O Z I V

za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje

 za rad bez zasnivanja radnog odnosa u

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora

u 2014. godini

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju  se polaznici za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2014. godini, na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno), i to

u Odsjek za proračun i financije: jedan polaznik/polaznica, magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera koji će se osposobljavati za poslove rukovoditelja – voditelja Odsjeka.

    

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).

Prijave se podnose putem pošte ili osobno na adresu: Općina Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Ravna Gora.

JAVNI POZIV objavljen je na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora te na službenoj web stranici Općine i to unutar grupe „Natječaji i javni pozivi“ pod JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Skip to content