JAVNI POZIV za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2024. godini

JAVNI POZIV za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2024. godini

Općina Ravna Gora objavila je

J A V N I   P O Z I V
za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2024. godini

Predmet Javnog poziva je izbor najljepše uređene obiteljske kuće s okućnicom, pročelja kuće i balkona u 2024. godini, u sljedećim kategorijama:

  1. Najljepše uređena okućnica privatne kuće ili smještaja u domaćinstvu
  2. Najljepše uređeno pročelje privatne kuće
  3. Najljepše uređen balkon privatne kuće ili višestambene zgrade.

Za svaku kategoriju dodjeljuje se jedna nagrada, odnosno poklon bon u iznosu od 50,00 eura.

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani mještani s prebivalištem na području Općine Ravna Gora, a čija se privatna kuća/smještaj u domaćinstvu/stan u višestambenoj zgradi nalazi na području Općine Ravna Gora.

Pravo sudjelovanja nemaju osobe kojima je nagrada za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće ili balkon dodijeljena u posljednje dvije godine, računajući od tekuće godine u kojoj je objavljen predmetni Javni poziv.

Prijave na Javni poziv mogu se dostaviti poštanskim putem ili osobnom predajom ispunjenog i potpisanog prijavnog obrasca s pripadajućim fotografijama (najviše tri fotografije) na adresu Općine Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, kao i elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@ravnagora.hr

Prijavni obrazac može se preuzeti u Odsjeku za opće poslove Općine Ravna Gora, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na službenoj mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (http://www.ravnagora.hr).

Rok za prijavu je 31. srpanj 2024. godine.

Više informacija u Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu

Skip to content