Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je 

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice

za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

 

 

Isti je dostupan putem poveznice: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518,

 

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavni obrazac ("Ponuda smještaja za raseljene osobe"), uz koji treba priložiti:

 

• dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice

• potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude (obrazac "Potvrda o nadzoru stambene jedinice").

 

Obrazac za prijavu, kao i obrazac potvrde stožera jedinice lokalne samouprave, dostupan je putem gore navedene poveznice, kao i u prilogu ove obavijesti.

 

Ponuditelj stambene jedinice s područja Općine Ravna Gora zahtjev za pregled stambene jedinice (obrazac prijave) dostavlja Stožeru civilne zaštite Općine Ravna Gora na jedan od sljedećih načina:

 

– elektroničkim putem na e-mail adresu: redar@ravnagora.hr

– osobnom predajom u Općinu Ravna Gora (ured broj 3), na adresi Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora, radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona: 051/829-456

– poštom na adresu Općine Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora.

 

Nakon zaprimljenih zahtjeva, Stožer civilne zaštite Općine Ravna Gora provest će neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti „Potvrdu o nadzoru stambene jedinice“, koju će dostaviti vlasniku stambene jedinice.

 

Nakon što vlasnik stambene jedinice (ponuditelj) prikupi svu potrebnu dokumentaciju, ispunjeni prijavni obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a

– poštom na adresu MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite,  Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili

– elektroničkim putem na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr

 

Više informacija dostupno je putem poveznice https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

 

Skip to content