JAVNI POZIV – utvrđivanje granica nerazvrstane ceste pod oznakom GG25 – Ivana Mažuranića i GG04 – Kupjak – željeznička stanica

JAVNI POZIV – utvrđivanje granica nerazvrstane ceste pod oznakom GG25 – Ivana Mažuranića i GG04 – Kupjak – željeznička stanica

Na zahtjev Općine Ravna Gora, Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177, (OIB: 97383672316), izradit će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG25-Ivana Mažuranića) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431/2, 431/3, 431/4, 431/5, 433/1, 434, 435, 447/1, 447/2, 447/3, 447/4, 447/5, 450, 482, 486, 487/1, 488, 489, 490, 496/2, 497, 498 u k.o. Ravna Gora, te se obavještavaju nositelji stvarnih prava na spomenutim katastarskim česticama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta da se odazovu utvrđivanju granica i to dana 14. svibnja 2019. (utorak) u 11:00 h na licu mjesta u Ravnoj Gori.

Također, izradit će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG04-Kupjak-željeznička stanica) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 7241/5, 7241/17, 7693, 7694, 7695, 7696, 7702, 7704, 7705/1, 7705/2, 7713/1, 7713/2, 7713/3, 7714, 7715/1, 7715/2, 7715/3, 7715/4, 7717, 7718, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734/1, 7742/2, 8913/5 u k.o. Divjake, te se obavještavaju nositelji stvarnih prava na spomenutim katastarskim česticama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta da se odazovu utvrđivanju granica i to dana 14. svibnja 2019. (utorak) u 13:00h na licu mjesta u Kupjaku.

Prilikom utvrđivanja granica navedenih nerazvrstanih cesta obilježavat će se granice navedenih cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije „U.O.I.G. Vidmar“ d.o.o. iz Ravne Gore.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta izvršit će se temeljem članaka od 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) na osnovu kojih se evidentira u katastru i u zemljišnoj knjizi.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u izrađene geodetske elaborate evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta i to dana 17. svibnja 2019. (petak) u periodu od 10:00 h do 13:00 h u prostorijama „U.O.I.G. Vidmar“ d.o.o., u Ravnoj Gori, I. G. Kovačića 174.

Službeni JAVNI POZIV nalazi se u prilogu

Skip to content