JAVNI POZIV – utvrđivanje granica nerazvrstane ceste GG54 Kupjak – prilaz “bivšoj ciglani”

JAVNI POZIV – utvrđivanje granica nerazvrstane ceste GG54 Kupjak – prilaz “bivšoj ciglani”

Na zahtjev Općine Ravna Gora, Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177, OIB: 97383672316, izradit će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Ravna Gora pod oznakom GG54 – KUPJAK, PRILAZ "BIVŠOJ CIGLANI") u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 7627/1 u k.o. Divjake.

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na spomenutim katastarskim česticama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta da se odazovu predočavanju izrađenog geodetskog elaborata i to dana 26. srpnja 2019. (petak) u periodu od 11:00 do 13:00h u prostorijama „U.O.I.G. Vidmar“ d.o.o., u Ravnoj Gori, I. G. Kovačića 174.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta izvršiti će se temeljem članaka od 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) na osnovu kojih se evidentira u katastru i u zemljišnoj knjizi.

JAVNI POZIV nalazi se u prilogu

Skip to content