JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2022. godinu

JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2022. godinu

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje

JAVNI POZIV
radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2022. godinu,

i to Nagrade Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Ravna Gora za 2022. godinu.

Prijedlog za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Ravna Gora mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora.
Uz Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnju nagradu Općine Ravna Gora za 2022. godinu dodjeljuje se i novčana nagrada čija je ukupna visina utvrđena Proračunom Općine Ravna Gora.

Pisani prijedlozi s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada neposredno putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora zaključno do četvrtka, 1. rujna 2022. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija dostupno je u samom Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu, kao i pozivom na broj telefona: 051/829-450

 

Skip to content