JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2018. godinu

JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2018. godinu

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavio je 

JAVNI POZIV 
radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2018. godinu

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora. 
Javna priznanja tradicionalno se dodjeljuju na prigodnoj svečanosti upriličenoj povodom obilježavanja Dana Općine Ravna Gora.

Kao javna priznanja za koja se objavljuje ovaj poziv ustanovljene su:
– Nagrada Općine Ravna Gora za životno djelo,
– Godišnja nagrada Općine Ravna Gora za 2018. Godinu,
uz koje se dodjeljuje i novčana nagrada čija je ukupna visina utvrđena Proračunom Općine Ravna Gora

Prijedlog za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Ravna Gora mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada.

Pisani prijedlozi s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada neposredno putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora zaključno do ponedjeljka, 27. kolovoza 2018. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija dostupno je u samom Javnom pozivu, koji se nalazi u prilogu.

Skip to content