Javni poziv radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2017. godinu

Javni poziv radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2017. godinu

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora

za 2017. godinu

 

 

Ovaj poziv objavljuje se radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2017. godinu. Kao javna priznanja za koja se objavljuje ovaj poziv ustanovljene su:

– Nagrada Općine Ravna Gora za životno djelo,

– Godišnja nagrada Općine Ravna Gora za 2017. godinu.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora.

Javna priznanja dodjeljuju se povodom Dana Općine Ravna Gora 15. listopada 2017. godine, a prijedlog mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada.

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja – Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnju nagradu Općine Ravna Gora za 2017. godinu, podnosi se u pisanom obliku, a obavezno mora sadržavati:

– potpune podatke o podnositelju prijedloga, 

– potpune podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, odnosno pravnoj osobi, 

– iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se daje prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Ravna Gora, 

– prosudbu postignutih rezultata, kao i 

– vrstu javnog priznanja za koju se podnosi prijedlog.

 

Pisanom prijedlogu prilaže se odgovarajuća dokumentacija: objavljeni rad, analiza, prikaz, recenzija, kritika, natjecateljski rezultati i dr. kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

 

Pisani prijedlozi s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada neposredno putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora zaključno do četvrtka, 31. kolovoza 2017. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Više informacija u samom tekstu JAVNOG POZIVA

Skip to content