JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2015. godinu

JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2015. godinu

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavio je

JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja

Općine Ravna Gora za 2015. godinu

Kao javna priznanja i nagrade ustanovljeni su:

– Nagrada Općine Ravna Gora za životno djelo

– Godišnja nagrada Općine Ravna Gora.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Ravna Gora mogu
podnijeti domaće fizičke i pravne osobe, udruge, Općinski načelnik te
radna tijela Općinskog vijeća.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna
postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled
Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva,
znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta,
zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih
djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora.

Uz  javno priznanje dodjeljuje se i novčana nagrada utvrđena proračunom
Općine Ravna Gora, a javna priznanja dodjeljuju se povodom Dana Općine
Ravna Gora 15. listopada 2015. godine.

Pisani prijedlozi za dodjelu javnih priznanja i nagrada dostavljaju se
Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada
neposredno putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine do 26. kolovoza 2015. godine.

U prilogu se nalazi JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2015. godinu

Skip to content