Javni poziv – postupak evidentiranja nerazvrstane ceste GG67 Leskova Draga – Šije, u k.o. Kupjak

Javni poziv – postupak evidentiranja nerazvrstane ceste GG67 Leskova Draga – Šije, u k.o. Kupjak

Općina Ravna Gora započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste naziva GG67 Leskova Draga – Šije, u k.o. Kupjak.

Ovim putem obavještava se nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

U utorak, 31. svibnja 2022. godine u 8:30 sati, Općina Ravna Gora započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta naziva GG67 Leskova Draga – Šije, u k.o. Kupjak, sve uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica nerazvrstane ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene. Ukoliko taj dan budu loše vremenske prilike, izlazak na teren odgađa se za prvi slijedeći dan bez vremenskih neprilika.

Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane te zatražiti dodatna pojašnjenja

u prostorijama vijećnice Općine Ravna Gora, I.G.Kovačića 177, 51314 Ravna Gora,
u utorak 7. lipnja 2022. od 8:00 do 9:00 sati.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pisanim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida, odnosno do 15. lipnja 2022. godine na adresu:

Općina Ravna Gora,
I.G.Kovačića 177, 51314 Ravna Gora

ili djelatnicima geodetskog ureda na adresu

GEO-RAD d.o.o.
Titov trg 2/I, 51000 Rijeka

ili elektroničkim putem na e-mail: georad.jelenje@gmail.com

 

Više informacija u samom tekstu Javnog poziva koji se nalazi u prilogu

 

Skip to content