Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini

Upravni odjel za turizam, poduzetništvu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije  objavio je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini; mjera: Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19.

 

Cilj mjere je potaknuti poslovanje i konkurentnost poduzetnika te ublažiti ekonomske posljedice u sektoru malog gospodarstva na ruralnom području Primorsko-goranske županije nastalih zbog epidemije bolesti COVID-19. Poduzetnicima kojima je narušena poslovna aktivnost će se olakšati problem likvidnosti i potaknuti konkurentnost sufinanciranjem: nabavke opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu, repromaterijala, opremanja, uređenja i prilagodbe prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera i zaštite ljudi od prenošenja koronavirusa, pripreme dokumentacije na natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19.

 

Poduzetnik  se može  samo jednom prijavit  na predmetnu  Mjeru, a u okviru jedne prijave može mu se odobriti: 

• 100% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna bez PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.

• Minimalno 40% tražene potpore mora biti oprema kao ulaganje u dugotrajnu imovinu

• Najmanja cijena opreme za koji se traži potpora mora iznositi  4.000,00 kuna bez PDV (po jednom računu)

• Najmanji iznos potpore je 10.000,00 kuna

 

Sredstva su namijenjena  mikro i malim subjektima malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva poduzetnicima i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti, zadruge i ustanove koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te koji spadaju u prihvatljive prijavitelje  navedene u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje . 

 

Mjera se provodi do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. ili do 15. studenog  2020.

 

Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije: https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/

 

 

Skip to content