Javni poziv – evidentiranje komunalne infrastrukture naziva GG68 Laščac, k.č. 399 (novoformirana 1562), k.o. Stari Laz

Javni poziv – evidentiranje komunalne infrastrukture naziva GG68 Laščac, k.č. 399 (novoformirana 1562), k.o. Stari Laz

Ovim putem Općina Ravna Gora obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura naziva GG68 Laščac, k.č. 399 (novoformirana 1562), u k.o. Stari Laz, o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture.

 

U petak, 30. rujna 2022. godine u 8:30 sati, Općina Ravna Gora započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena komunalna infrastruktura GG68 Laščac, k.č. 399 (novoformirana 1562), u k.o. Stari Laz, sve uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.

Ukoliko taj dan budu loše vremenske prilike, izlazak na teren se odgađa za prvi slijedeći dan bez vremenskih neprilika. 

 

Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna komunalna infrastruktura mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama vijećnice Općine Ravna Gora, I.G.Kovačića 177, 51314 Ravna Gora, u petak 7. listopada 2022. od 8:00 do 8:30 sati. 

 

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pisanim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 15. listopada 2022. godine na adresu Općina Ravna Gora, I.G.Kovačića 177, 51314 Ravna Gora ili djelatnicima geodetskog ureda na adresu GEO-RAD d.o.o., 51000 Rijeka, Matije Gupca 11 ili e-mail: georad.jelenje@gmail.com.

Više informacija u samom tekstu Javnog poziva koji se nalazi u prilogu 

Skip to content