Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Ravna Gora

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Ravna Gora

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora, KLASA: 320-02/18-01/1, URBROJ: 2112/07-01-20-3 od 13. srpnja 2020., Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na 25. sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine objavljuje

J A V N I       N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Ravna Gora

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora, na području katastarskih općina Divjake, Stari Laz i Stara Sušica.
 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Ravna Gora u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Ravna Gora.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Više informacija u tekstu Natječaja, koji se nalazi u prilogu

Skip to content