Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta RH na području općine Ravna Gora

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta RH na području općine Ravna Gora

Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora, Klasa: 320-02/18-01/1, Urbroj: 2112/07-01-20-2 od 13. srpnja 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na  25. sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Ravna Gora

Predmet javnog natječaja je prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ravna Gora, na području katastarskih općina Stari Laz i Stara Sušica

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Ravna Gora u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Ravna Gora.

Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ravna Gora (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za prodaju u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Više informacija u tekstu Natječaja, koji se nalazi u prilogu

Skip to content