JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

Općina Ravna Gora objavljuje 

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

Predmet prodaje su nekretnine – zemljišta koja su u vlasništvu Općine Ravna Gora, a brojevi katastarskih čestica vidljivi su u samom tekstu Javnog natječaja koji se nalazi u prilogu.

Javni natječaj otvoren je do 17. travnja 2023. godine, a pisane ponude podnose se u zatvorenoj omotnici i predaju u pisarnicu Općine Ravna Gora ili šalju poštom preporučeno, s naznakom na omotnici „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“. 
Dan predaje ponude pisarnici, odnosno predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom primitka ponude.
Poštom ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluge ponuda se dostavlja na adresu: Općina Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora.

Ponude će se otvarati dana 24. travnja 2023. godine u 13,00 sati u vijećnici zgrade Općine Ravna Gora, na adresi: I. G. Kovačića 177, Ravna Gora. 

Nepravodobne, nepotpune, nejasne kao i ponude s ponuđenom cijenom nižom od utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

Više informacija u samom tekstu Javnog natječaja.

Skip to content