Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/16) i članka 3. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/20), Općina Ravna Gora objavila je

J A V N I    N A T J E Č A J 

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VASNIŠTVU OPĆINE RAVNA GORA 

 

Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u Novom  listu, zaključno do 23. lipnja 2020. godine.

Više informacija o Natječaju dostupno je putem poveznice http://www.imovina.hr/Home/Index/51f632a4-61f4-4129-bb54-1a677c065116 i odabirom kartice "Natječaji imovina"

Skip to content