JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 3/16) i članka 3. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 2/21), Općina Ravna Gora objavljuje 

J A V N I   N A T J E Č A J 
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

Riječ je o prodaji građevinskih zemljišta za koje ponuditelji mogu izvršiti pregled svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) tijekom trajanja natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 051/829-456.
Sve nekretnine prodaju se po načelu „viđeno – kupljeno“.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u Novom listu, zaključno do 10. ožujka 2021. godine.

Dan predaje ponude pisarnici, odnosno predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom primitka ponude.

 

Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog natječaja koji se nalazi u prilogu 

Skip to content