JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

 

Općina Ravna Gora objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.

Ponuditelji mogu izvršiti pregled nekretnine svakog dana tijekom trajanja natječaja uz prethodnu najavu. Sve nekretnine prodaju se po načelu „viđeno – kupljeno“.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u Novom listu, zaključno do 22. ožujka 2022. godine.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj omotnici i predaje u pisarnicu Općine Ravna Gora ili šalje poštom preporučeno, s naznakom na omotnici „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“. Dan predaje ponude pisarnici, odnosno predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom primitka ponude.
Poštom ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluge ponuda se dostavlja na adresu Općine Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora.

Nepravodobne, nepotpune, nejasne kao i ponude s ponuđenom cijenom nižom od utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

 

Više informacija u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, kao i prikaz katastarskih čestica

Skip to content