Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za opće poslove

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za opće poslove

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za opće poslove na radno mjesto stručni suradnik za razvojne projekte i društvene djelatnosti, II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Skip to content