JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto: viši stručni suradnik za komunalne poslove

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto: viši stručni suradnik za komunalne poslove

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 – dalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto:

– viši stručni suradnik za komunalne poslove, 1 izvršitelj/ica.

 

Rok za podnošenje prijava je 12. rujna 2019. godine.

 

Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog natječaja (koji se nalazi u prilogu), kao i u Obavijesti i uputama. 

Skip to content