Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u kulturi i sportu, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2018. godinu

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u kulturi i sportu, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2018. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA U KULTURI  I SPORTU,
KAO I PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA ZA 2018. GODINU

 

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u području kulture i sporta, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Ravna Gora u 2018. godini.

Putem Javnog natječaja podupirat će se aktivnosti vezane uz kulturu i umjetnost, sport, unapređenje zdravlja, socijalnu djelatnost, očuvanje digniteta branitelja i stradalnika rata, zaštitu prirode i okoliša, odgoj i obrazovanje, aktivnosti vezane za djecu i mlade, unaprjeđenje turističke ponude te aktivnosti usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja općenito, odnosno aktivnosti koje se po svojoj prirodi mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro te nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (http://www.ravnagora.hr), a mogu se preuzeti i u Odsjeku za opće poslove (Općina Ravna Gora), Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi programa i projekata pripremljeni u skladu s Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje dostavljaju se zaključno do 5. ožujka 2018. godine u zatvorenoj omotnici osobnom dostavom u Odsjek za opće poslove Općine Ravna Gora, Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Ravna Gora
 Jedinstveni upravni odjel
Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora

s naznakom:

“Prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u kulturi i sportu, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2018. godinu”

(u obzir dolaze i programske te projektne prijave s datumom otpreme pošte od 5. ožujka 2018. godine).  

Sve informacije vezane uz provedbu predmetnog Javnog natječaja mogu se dobiti u Općini Ravna Gora, Jedinstvenom upravnom odjelu, Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora:

kontakt osoba: Ivana Radočaj – stručni suradnik za razvojne projekte i društvene djelatnosti
tel: 051/829-454
e-mail: suradnik@ravnagora.hr.

 

U prilogu se nalazi:

1.ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u kulturi  i sportu, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2018. godinu 
2.TEKST Javnog natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u kulturi i sportu, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2018. godinu;
3.POPIS obvezne dokumentacije potrebne za prijavu na Javni natječaj;
4.Upute za prijavitelje na Javni natječaj;
5.Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac B1);
6.Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac B2);
7.Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac B3).

 

Skip to content