Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2017. godini

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2017. godini

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA U KULTURI  I SPORTU,
KAO I PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA GRAĐANA
KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA ZA 2017. GODINU

 

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u području kulture i sporta, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Ravna Gora u 2017. godini.
Putem Javnog natječaja podupirat će se aktivnosti vezane uz kulturu i umjetnost, sport, unapređenje zdravlja, socijalnu djelatnost, očuvanje digniteta branitelja i stradalnika rata, zaštitu prirode i okoliša, odgoj i obrazovanje, aktivnosti vezane za djecu i mlade, unaprjeđenje turističke ponude te aktivnosti usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja općenito.

Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje na Javni natječaj, dostupni na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (www.ravnagora.hr), a mogu se preuzeti i u Odsjeku za opće poslove (Općina Ravna Gora), Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi programa i projekata pripremljeni u skladu s Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje dostavljaju se zaključno do 13. veljače 2016. godine u 14,00 sati u zatvorenoj omotnici osobnom dostavom u Odsjek za opće poslove Općine Ravna Gora, Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Ravna Gora
 Jedinstveni upravni odjel
Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora

s naznakom:

“Prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata
za zadovoljenje javnih potreba u kulturi i sportu,
kao i programa i projekata udruga građana
koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2017. godinu”.

Sve informacije vezane uz provedbu predmetnog Javnog natječaja mogu se dobiti u Općini Ravna Gora, Jedinstvenom upravnom odjelu, Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora:

kontakt osoba: Ivana Radočaj – stručni suradnik za razvojne projekte i društvene djelatnosti
tel: 051/829-454
e-mail: suradnik@ravnagora.hr.

 

U prilogu se nalazi:
1. TEKST Javnog natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u kulturi i sportu, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2017. godinu;
2. Upute za prijavitelje na Javni natječaj;
3. Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac B1);
4. Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac B2);
5. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac B3).

Skip to content