JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i/ili projekata za zadovoljenje javnih potreba u prosvjeti, kulturi i sportu, kao i programa potreba udruga građana koje djeluju u Općini Ravna Gora za 2016. godinu

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i/ili projekata za zadovoljenje javnih potreba u prosvjeti, kulturi i sportu, kao i programa potreba udruga građana koje djeluju u Općini Ravna Gora za 2016. godinu

Općina Ravna Gora raspisala je JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i/ili projekata za zadovoljenje javnih potreba u prosvjeti, kulturi  i sportu, kao i programa potreba udruga građana koje djeluju u Općini Ravna Gora za 2016. godinu.

Predmet Natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa javnih potreba u djelatnosti prosvjete, kulture i sporta, kao i programa potreba udruga građana, koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Ravna Gora u 2016. godini.

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju registrirane udruge, klubovi, društva, ustanove, organizacije te fizičke i pravne osobe koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja iz gore navedenih područja, a čije je sjedište odnosno prebivalište na području Općine Ravna Gora ili su njihovi programi i/ili projekti od općeg/javnog interesa za Općinu Ravna Gora.

Udruge mogu podnijeti prijave na Natječaj za više prijedloga programa i/ili projekata, na način da se svaki program i/ili projekt prijavi zasebno.

Natječaj je otvoren zaključno do 29. listopada 2015. godine.

Tekst Natječaja i propisani obrasci dostupni su putem sljedećeg linka: http://www.ravnagora.hr/cd/870/gcgid/217/JAVNI-NATJECAJ-za-financiranje-programa-i-ili-projekata-za-zadovoljenje-javnih-potreba-u-prosvjeti–kulturi–i-sportu–kao-i-programa-potreba-udruga-gradana-koje-djeluju-u-Opcini-Ravna-Gora-za-2016–godinu.wshtml

 

 

Skip to content