Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata koje provode udruge za 2024. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata koje provode udruge za 2024. godinu

Na temelju članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), a u skladu s Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Službene novine Općine Ravna Gora”, broj 7/2022; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje

Javni natječaj
za financiranje javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata
koje provode udruge za 2024. godinu

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata udruga koji pridonose zadovoljenju javnih potreba, kao i interesa za opće dobro te ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim, planskim i razvojnim dokumentima Općine Ravna Gora, a koji će se financirati sredstvima Proračuna Općine Ravna Gora u 2024. godini.

Više informacija u samom tekstu Javnog natječaja, koji se nalazi u prilogu zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom

Skip to content