JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu PETIH izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu PETIH izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

 

Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje 

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Ravna Gora

Otvara se javna rasprava o Prijedlogu Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora u trajanju od osam (8) dana.

Javni uvid u Prijedlog Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 31. listopada 2022. godine i trajat će do 07. studenog 2022. godine.

Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 03. studenog 2022. godine (četvrtak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati.

Više informacija u samoj objavi JAVNE RASPRAVE koja se nalazi u prilogu.

Grafički i tekstualni dio Prijedloga Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora dostupan je putem poveznice http://www.ravnagora.hr/product/3120/prijedlog-v-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-ravna-gora-za-javnu-raspravu

Skip to content