IZJAVA o misiji, viziji i ciljevima

IZJAVA o misiji, viziji i ciljevima

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 78/2015) i Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 58/16) Općinski načelnik Općine Ravna Gora daje

IZJAVU o misiji, viziji i ciljevima

Skip to content