Izdavanje posebnih propusnica u svrhu napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka

Izdavanje posebnih propusnica u svrhu napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-14 od 23. ožujka 2020. godine), koja se nalazi u prilogu.

Stožer civilne zaštite Općine Ravna Gora upućuje mještane na primjenu odredbi navedene Odluke. 

 

S obzirom na to da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka. 

 

Navedena zabrana NE ODNOSI se na:

– promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja

– dnevne migracije zaposlenìh u službama bitnim za: pružanje zdravstvene ì veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

– izvješćivanje javnosti,

– stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,

– vitalne obiteljske razloge, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,

– putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

– žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju šìrenja bolesti COVID- 19.

 

Za gore navedene slučajeve izdaju se propusnice od strane odgovornih osoba. 

 

Tako za opskrbu, dnevne migracije onih koji rade u zdravstvu i u komunalnim djelatnostima, za putovanja na posao i s posla (ako je to neophodno) te zaštitarima i novinarima, propusnice izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi.

 

Za stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb propusnicu izdaje liječnik obiteljske medicine.

 

Za putovanja iz vitalnih razloga propusnice izdaju nadležni Stožeri civilne zaštite.

 

Stožer civilne zaštite Općine Ravna Gora izdavat će propusnice samo i isključivo stanovnicima s prebivalištem ili stalnim boravkom na području Općine Ravna Gora, i to isključivo kada osoba iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, mora napustiti svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravka. Dakle, propusnice koje će biti izdane od strane Stožera civilne zaštite Općine Ravna Gora dobit će se isključivo za nabavku potrepština koje se ne mogu kupiti na području Općine Ravna Gora, kao što su: hrana, higijenske potrepštine, lijekovi, hrana i lijekovi za domaće životinje (kućne ljubimce) te iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starim osobama.

 

Zahtjev za izdavanje propusnice dostavlja se elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@ravnagora.hr 

 

Potrebni podaci za izdavanje propusnice su: 

1.   Ime i prezime 

2.   OIB

3.   Adresa 

4.   Mjesto u koje odlazite prilikom napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka

5.   Razlog napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka 

6.   Datum napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka 

7.   Datum povratka u mjesto prebivališta i stalnog boravka.

 

Skenirana i ovjerena propusnica dostavit će se povratno mailom na e-mail adresu s koje je zahtjev poslan.

 

Zahtjev za izdavanja propusnice može se uputiti i putem telefona: 051/829-450 te će ga ispuniti dežurna službena osoba.

 

Za osobno preuzimanje propusnice pri dolasku u zgradu Općine potrebno je nazvati na broj 051/829-450 kako bi djelatnik mogao izaći i predati propusnicu bez zadržavanja.

 

Vrijeme izdavanja propusnica je radnim danom od 8:00 do 12:00 sati. Zahtjevi koji pristignu nakon 12:00 sati bit će obrađeni sljedeći dan.

 

Svi oni koji trebaju propusnicu radi obavljanja posla trebaju se obratiti svojim poslodavcima obzirom da u tom slučaju potrebnu propusnicu izdaje isključivo poslodavac. 

Izgled propusnice za poslodavce (koji će ih izdavati svojim djelatnicima) objavljen je zajedno s gore navedenom Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 23. ožujka 2020. godine.

 

Propusnica se izdaje i vrijedi jednokratno.

 

Propusnicu ne mogu dobiti osobe u samoizolaciji te je svako kršenje ove mjere podložno sankcijama prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17).

 

Propusnice NISU POTREBNE za kretanje stanovnika unutar granica Općine Ravna Gora. Dakle, stanovnici se bez propusnice mogu kretati iz naselja Ravna Gora u naselja Stara Sušica, Stari Laz, Kupjak, Šije i Leskova Draga, te obrnuto.

 

Prilikom ulaska i izlaska s područja moraju se poštivati sljedeće mjere:

• socijalno distanciranje,

• nezadržavanje na javnim prostorima,

• posjedovanje valjane propusnice.

Skip to content