Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora

Dana 15. svibnja 2022. godine (nedjelja) na području Općine Ravna Gora održat će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora, i to za članove:

1. Vijeća Mjesnog odbora Kupjak, za područje naselja: Kupjak, Leskova Draga i Šije

2. Vijeća Mjesnog odbora Stari Laz, za područje naselja Stari Laz

3. Vijeća Mjesnog odbora Stara Sušica, za područje naselja Stara Sušica.

 

Mjesni odbori osnovani su kao oblik neposrednog sudjelovanja mještana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad.

 

Svako vijeće mjesnog odbora broji 7 članova, a članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

 

Kandidacijske liste i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjerena od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva, dostavljaju se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Ravna Gora, najkasnije do 27. travnja 2022. godine do 24,00 sata.

 

Obrasci kandidacijskih listi, obrazac za prikupljanje potpisa birača te obrazac očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature mogu se preuzeti s mrežne stranice Općine Ravna ili se mogu podići kod Općinskog izbornog povjerenstva u zgradi Općine Ravna Gora (Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora) svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a 27. travnja 2022. godine od 7,00 do 24,00 sata. 

 

U subotu (23. travnja 2022. godine) te nedjelju (24. travnja 2022. godine) u prostorijama Općine Ravna Gora (Ivana Gorana Kovačića 177, ured broj 8), u svrhu provedbe predmetnih izbora Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ravna Gora osigurat će dežurstvo u sljedećim terminima:

 

SUBOTA – 23. travnja 2022. godine:         od 10:00 do 16:00 sati

NEDJELJA – 24. travnja 2022. godine:    od 10:00 do 14:00 sati,

 

tijekom kojeg će od strane nadležnog izbornog povjerenstva biti omogućena ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog kandidata na kandidacijskoj listi, kao i predaja prijedloga kandidacijskih lista.

Skip to content