IZBORI za članove vijeća mjesnih odbora Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz

IZBORI za članove vijeća mjesnih odbora Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 16.
travnja 2014. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz.

Odluka je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, broj
10 od 17. travnja 2014. godine i stupa na snagu danom objave.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 25. svibnja 2014. godine.

Svako vijeće mjesnog odbora broji 7 članova.

Kandidacijske liste i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature,
ovjerena od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva, dostavljaju se
Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Ravna Gora, najkasnije do 29. travnja
2014. godine do 24,00 sata.

Obrasci kandidacijskih listi i očitovanja kandidata mogu se podići kod
Općinskog izbornog povjerenstva u zgradi Općine Ravna Gora svakog radnog
dana od 7,00 do 15,00 sati, a 29. travnja 2014. godine od 7,00 do
24,00 sata.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti od Općinskog izbornog povjerenstva.

 

    Skip to content