Iz Proračuna Općine Ravna Gora 636.120,00 kuna za sufinanciranje programa, projekata i redovnih aktivnosti udruga obuhvaćenih programom javnih potreba u kulturi i sportu, kao i onih koje nisu obuhvaćene istima

Iz Proračuna Općine Ravna Gora 636.120,00 kuna za sufinanciranje programa, projekata i redovnih aktivnosti udruga obuhvaćenih programom javnih potreba u kulturi i sportu, kao i onih koje nisu obuhvaćene istima

U tijeku je potpisivanje ugovora o sufinanciranju programa, projekata i redovnih aktivnosti udruga obuhvaćenih programom javnih potreba u kulturi i sportu, kao i onih koje nisu obuhvaćene istima. Za tu je namjenu u ovogodišnjem Proračunu Općine Ravna Gora osigurano ukupno 636.120,00 kuna. Za sportske klubove i društva, kojih ima deset (TSK „Ravnogorac“ Ravna Gora, Šah. klub i Šah. škola „Goranka“,  NK „Goranka“, SD „Kupjak“, SD „Stara Sušica“, SD „Stari Laz“, PD „Višnjevica“, KK „Goranka“ i Autoklub Ravna Gora), izdvojeno je 290.720,00 kuna. Četiri udruge obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi (KUD „Sloga“ Ravna Gora, HKD „Gora“, MPZ „Gimpl“ i Crkveni zbor sv. Terezije Avilske) dobile su ukupno 209.500,00 kuna. Za preostalih jedanaest udruga civilnog društva, a to su Društvo „Naša djeca“ Ravna Gora, HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Delnice, UDVDR – Ogranak Ravna Gora, Udruga antifašističkih boraca i antifašista općine Ravna Gora, Udruga umirovljenika općina Ravna Gora, HGSS – Stanica Delnice, Goranske vunarice Ravna Gora, Društvo dijabetičara, Udruga mladih „Mataferčk“, Klub 138. Brigade HV – Goranski risovi i Radio Gorski kotar, osigurano 135.900,00 kuna. Unatoč smanjenju poreznog dijela Proračuna Općine Ravna Gora za cca 35 %, a iz kojeg se financiraju udruge civilnog društva, iznos sredstava za sufinanciranje rada udruga u 2015. godini ostao je na razini prošlogodišnjeg.

Općina Ravna Gora sufinancira rad gore navedenih udruga na temelju Natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u prosvjeti, kulturi i sportu, kao i programa potreba udruga građana koje djeluju u Općini Ravna Gora. Natječaj je bio objavljen u rujnu 2014. godine, a sredstva za udruge osigurana su u Proračunu Općine Ravna Gora za 2015. godinu.

 

Skip to content