Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena („Narodne novine“, broj 104/22) od 8. rujna 2022. propisani su uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su zatečeni u isplati mirovine za mjesec kolovoz 2022., i to:

 

• korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja

 

• korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi  iznos od 4.360,00 kuna

 

• korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna.

 

Prema spomenutoj Odluci, iznos jednokratnog novčanog dodatka isplatit će se ovisno o iznosu ukupnog mirovinskog primanja.  

 

Više informacija o isplati jednokratnog novčanog primanja dostupno je u dokumentima u prilogu te putem poveznice https://www.mirovinsko.hr/hr/jednokratno-novcano-primanje-radi-ublazavanja-posljedica-porasta-cijena/2132

Skip to content