I Ravna Gora uskoro dobiva titulu – prijatelj djece

I Ravna Gora uskoro dobiva titulu – prijatelj djece

Prva aktivnost u novoj školskoj godini bila je «Sladak pozdrav prvašićima». Za prvi dan škole učenicima prvog razrada poklonjen je paketić slatkiša za sretan početak školovanja.
16. rujna organiziran je Dan igara na igralištu ispred škole, a sudjelovala su djeca od prvog do četvrtog razreda, polaznici dječjeg vrtića te nekolicina mališana koji su došli u pratnji roditelja, njih ukupno 84. Uz Dan igara provedena je i akcija «Crtanje po pločniku». Dječji tjedan, koji se ove godine obilježavao od 3. do 10. listopada, u Ravnoj Gori započeo je organiziranjem šahovskog turnira u suorganizaciji s Šah klubom Goranka. Tradicionalno je organiziran i posjet djece načelniku Općine Ravna Gora. U dječjem tjednu djeca su pisala poruke odraslima, one su  izložene u holu Osnovne škole, a zatim će biti proslijeđene u Savez DND u Zagrebu gdje će biti štampane u poseban zbornik.
15. listopada sudjelovali su na 17. Smotri dječjeg stvaralaštva koja je ove godine organizirana u Varaždinu. Na smotri je nastupilo devet učenika sa scenskom igrom «Ogledalce» koju je s njima uvježbala voditeljica Nataša Lakotić.
DND Ravna Gora sudjeluju u projektu «Djeca i mladi ne priznaju granice/Otroci in mladi ne priznaju meja». Ovo je zajednički projekt Saveza DVD-a i društava prijatelja omladine te DND u pograničnim regijama Slovenije i Hrvatske. Nataša Možgon Kauzlarić, voditeljica Dječjeg foruma  i Helena Skender, voditeljica likovne radionice sudjelovale su na prvoj konferenciji koja je održana u Zagrebu, a Nataša Lakotić, voditeljica dramske radionice sudjelovala je na edukaciji za kampanju «100 ljudi 100 čudi», održanoj u Mariboru.
U organizaciji DND Ravna Gora povodom obilježavanja Dana Općine i Župe Ravna Gora održana je tradicionalna 14. Mala ravnogorska večer.
U Društvu se nadaju da će Ravna Gora uz Dan prava djeteta, koji se obilježava 20. studenog, dobiti tablu s nazivom «Ravna Gora prijatelj djece». Naime, pri kraju je akcija «Gradovi i općine prijatelj djece», za Ravnu Goru je izrađeno završno izvješće, a 27. listopada u Ravnu Goru je na uvid došla prosudbena komisija. DND Ravna Gora prijavili su i «Naj akciju» i sada čekaju rezultate.

Skip to content