GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA za financiranje javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata koje provode udruge za 2023. godinu

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA za financiranje javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata koje provode udruge za 2023. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Službene novine Općine Ravna Gora”, broj 7/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora objavljuje

 
GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA 
za financiranje javnih potreba Općine Ravna Gora te
programa i projekata koje provode udruge za 2023. godinu

koji se nalazi u prilogu

Skip to content