Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora usvojilo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu. Ukupni prihodi i primici za razdoblje od 1. 1.- 31. 12 2016. godine ostvareni su u iznosu od 7 milijuna 643 tisuće kuna, odnosno 96,8% od godišnjeg plana, dok su  rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 7 milijuna 726 tisuća kuna, odnosno 92,5% od plana za 2016. godinu.  Najveći udio u ostvarenim prihodima čini porez i prirez na dohodak koji je u 2016. godini ostvaren u iznosu od 2 milijuna 937 tisuća kuna, odnosno 38,6% od ukupnih prihoda poslovanja. Za usporedbu, isti je u 2013. godini bio ostvaren u visini od 4 milijuna 597 tisuća kuna, u 2014. godini u visini od 4 milijuna 824 tisuće kuna, da bi u 2015. godini zbog ukidanja dijela Zakona o brdsko-planinskim područjima pao na 2 milijuna 434 tisuće kuna. Iako su ostvareni porezni prihodi u 2016. godini gotovo dvostruko manji od istih u 2014. svi programi javnih potreba (školstvo, predškolski odgoj, vatrozaštita, kultura, sport i socijala) ostvareni su na istom nivou kao i u 2014. godini. Također, izvršeni su i svi radovi planirani kroz programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Od većih investicija može se spomenuti obnova fasade upravne zgrade, izvršeni su radovi na izgradnji kolektora i započeti radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Skip to content