Financiranje troškova kupnje radnih bilježnica i likovnih mapa za sve učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Ravna Gora

Financiranje troškova kupnje radnih bilježnica i likovnih mapa za sve učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Ravna Gora

Općina Ravna Gora i ove će godine financirati nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole, a koji imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora. Općina će provesti postupak nabave temeljem popisa radnih bilježnica dostavljenih od strane Osnovne škole Dr. Branimira Markovića Ravna Gora i Osnovne škole Skrad.

Radne bilježnice bit će dostavljene u gore navedene Škole s početkom nove školske 2020./2021. godine.

Nabava školskih udžbenika financirat će se kao i pošle godine, iz državnog proračuna. 

Skip to content