Dvadesettreća sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Dvadesettreća sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Dvadesettreća sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 12. svibnja 2016. godine, s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.

Dnevni red sjednice:

1.    Informacija o Poslovnom planu Dječjeg vrtića Ravna Gora;

2.    Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2015. godinu;

3.    Godišnje izvješće o poslovanju Turmina d.o.o. za 2015. godinu;

4.    Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice Općine Ravna Gora za 2015. godinu;

5.    Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ravna Gora putem ugovora;

6.    Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora;

7.    a) Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za razdoblje od 1.03. – 31.03. 2016. godine,

       b) Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za razdoblje od 1.04. – 30.04. 2016. godine;

8.    Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Ravna Gora;

9.    Prijedlog Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ravna Gora;

10.  Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

    Skip to content