Dvadesetprva sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Dvadesetprva sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Dvadesetprva sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u srijedu, 23. prosinca 2015. godine, s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.

Dnevni red sjednice:

1.    Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu;

2.    Prijedlog Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;

3.    Prijedlog Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;

4.    Prijedlog Druge izmjene Programa  utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu;

5.    Prijedlog Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2015. godinu;

6.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2015. godinu;

7.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu;

8.    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu;

9.    Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu za 2016. godinu;

10.    Prijedlog Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2016. godinu;

11.    Prijedlog Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2016. godinu;

12.    Prijedlog Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2016. godinu;

13.    Analiza stanja sustava Civilne zaštite za područje Općine Ravna Gora za 2015. godinu;

14.    Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite u Općini Ravna Gora za period od 2016. do 2019. godine;

15.    Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj;

16.    Prijedlog Odluke o određivanju naknade troškova i izgubljene zarade za rad vijećnika u Općinskom vijeću, radnih tijela Općinskog vijeća te zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora;

17.    Mišljenje Općinskog vijeća o ravnopravnosti osnivača i pridruženih članova Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj;

18.    Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti.

 

    Skip to content