Dvadesetdruga sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Dvadesetdruga sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Dvadesetdruga sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 17. ožujka 2016. godine, s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.

Dnevni red sjednice:

1.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu;

2.    Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2015. godine;

3.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;

4.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu;

5.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;

6.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu;

7.     Mjesečna izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe:

   

a)    za razdoblje od 1.01.-31.01.2016,

   

b)    za razdoblje od 1.02.-29.02.2016;

8.    Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 1. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine;

9.    Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti;

10.  Prijedlog Odluke o prihvaćanju sudjelovanja Općine Ravna Gora na projektu „e-Županija“.  

 

    Skip to content