Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 26. studenog 2015. godine, s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.

Dnevni red sjednice:

1. Godišnje izvješće o radu Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za pedagošku 2014./2015. godinu

2. Godišnji plan i program rada Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za pedagošku 2015./2016. godinu

3. Prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2016. godinu

5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

7. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. Godinu

8. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti koja će se obavljati putem ugovora – zimska služba na nerazvrstanim cestama na području Općine Ravna Gora

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Ravna Gora za 2014. godinu

10. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o porezima Općine Ravna Gora

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku prodaje građevinskog zemljišta

12. Prijedlog Odluke o izradi Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

13. Suglasnost Primorsko – goranskoj županiji da Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj OGŽ-a postane županijski proračunski korisnik

 

    Skip to content