Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – GRAFIČKI DIO

Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – GRAFIČKI DIO

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je ODLUKU o donošenju Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora.

U prilogu se nalazi grafički dio Prostornog plana:

1.    Korištenje i namjena površina

2.    Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav

3.    Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav

4.    Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije

5.    Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i zaštitu

6.    Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i uređenje

7.    Građevinska područja naselja – 4/1

8.    Građevinska područja naselja – 4/2

9.    Građevinska područja naselja – 4/3

10.    Građevinska područja naselja – 4/4

11.    Građevinska područja naselja – 4/5

12.    Građevinska područja naselja – 4/6

 

Skip to content