Deveta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Deveta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Deveta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u četvrtak, 10. srpnja 2014. godine, s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.

Dnevni red sjednice:

1.    Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za 2013. godinu;

2.  Prijedlog za davanje Suglasnosti Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za donošenje Odluke o izmjeni Sporazuma o osnivanju ustanove;

3.    Godišnje financijsko Izvješće Turističke zajednice Općine Ravna Gora za 2013. godinu;

4.    Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu;

5.   Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;

6.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;

7.    Prijedlog Prve izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu;

8.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu;

9.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu;

10.  Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora.

 

    Skip to content