Četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u srijedu, 2. listopada 2013. godine, s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.

Dnevni red sjednice:

1.    Godišnje izvješće  o poslovanju «Turmina» d. o. o. Ravna Gora za 2012. godinu;

2.    Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu;

3.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu;

4.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;

5.    Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;

6.    Prijedlog Prve izmjene Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2013. godinu;

7.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Ravna Gora za 2013. godinu;

8.    Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora;

9.    Prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora Komunalac d. o. o. Delnice;

10.  Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu.

    Skip to content