Besplatan WiFi na području Općine Ravna Gora

Besplatan WiFi na području Općine Ravna Gora

Općina Ravna Gora je u okviru programa WiFi4EU završila aktivnosti vezane za puštanje u rad besplatnog WiFi pristupa Internetu. Podsjetimo, Europska komisija je, nakon uspješne kandidature Općine Ravna Gora na poziv na prijavu za inicijativu WiFi4EU, Općini dodijelila vaučer u iznosu od 15.000,00 eura, kao potporu za instaliranje pristupnih točaka za WiFi na javnim prostorima na svom području. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave Callidus Grupa d.o.o. iz Zagreba izvršila je isporuku WiFi opreme i instalirala bežični Internet. Tako je početkom travnja 2020. godine svim mještanima, kako lokalnim stanovnicima, tako i posjetiteljima Općine Ravna Gora, besplatan Internet dostupan na sljedećih osam lokacija na području Općine Ravna Gora:

– Vatrogasni dom u Kupjaku, Kupjak 86,

– Vatrogasni dom na Staroj Sušici, Karolinska cesta 60

– Vatrogasni toranj u Ravnoj Gori, Vatrogasna ulica 3

– nogometno igralište u Ravnoj Gori, Šahovska ulica 6

– Sportsko poslovni centar „Goranka“ Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 174

– Dom kulture Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 138 ,

– Osnovna škola Dr. Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22 te 

– zgrada Općine Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177.

 

Pristupne točke postavljene su na način da pružaju najbolji mogući prijenos signala i podataka u krugu gore navedenih lokacija te na taj način omogućuju uživanje u svim prednostima jedinstvenog digitalnog tržišta.

Skip to content