Ansambl “AUSSWINKL MUZIKANTI” Ravna Gora

Ansambl “AUSSWINKL MUZIKANTI” Ravna Gora

Opći podaci
 
 
Adresa:  Ivana Gorana Kovačića 50, Ravna Gora
Predsjednik:  Tomislav Vidmar

Likvidator:   Maja Vidmar
OIB:  73144036235
Matični broj:  02661110
Registarski broj:   08003237
RNO broj:   0354757
Žiro-račun:  HR69 2340009 1110440146
Kontakt osoba:  Tomislav Vidmar
Mob:  098/552-134
E-mail:   ausswinkl.muzikanti@gmail.com
Mrežna stranica:   https://www.facebook.com/ausswinkl/

 
 
 
O Društvu

Godina osnutka:  2010.
Ciljevi osnivanja:  bavljenje glazbenom kulturom mladeži i odraslih, te očuvanje hrvatskih kulturnih i etno tradicija ravnogorskog kraja i Gorskog kotara
Područje djelovanja:  kultura i umjetnost; kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam
Broj članova:  6

 

    Skip to content