TZ Ravna Gora

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora - GRAFIČKI DIOŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR
Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je
 
PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, broj 14/15.

U prilogu se nalazi grafički dio PROČIŠĆENOG ELABORATA Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora:

1. Korištenje i namjena površina
2.a. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav
2.b. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav
2.c. Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije
3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i zaštitu
3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i uređenje
4.1. Građevinska područja naselja – 4/1
4.2. Građevinska područja naselja – 4/2
4.3. Građevinska područja naselja – 4/3
4.4. Građevinska područja naselja – 4/4
4.5. Građevinska područja naselja – 4/5
4.6. Građevinska područja naselja – 4/6

 


Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.